info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

 • de
 • en
 • nl
 • pl

Feedbackoplossingen van SayWay

METING VAN DE KLANTTEVREDENHEID

Say­Way biedt een uit­ge­brei­de en bewezen aan­pak voor het beheren van klant­tevre­den­heid en -relaties.

PATIËNTENONDERZOEKEN

Say­Way biedt een com­plete oploss­ing voor alle soorten onder­zoeken en alle zor­gin­stellin­gen.

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSMETING

Naast klant­tevre­den­heid staan medew­erk­ertevre­den­heid en medew­erk­ersmo­ti­vatie cen­traal in het suc­ces van de onderne­m­ing.

 • Compleet pakket van

 • €39,00

  maan­delijks
 • — indi­vidu­ele vra­gen­li­jsten vol­gens uw eisen en wensen
  — Say­Way-soft­ware­li­cen­tie
  — kosteloze updates
  — kosteloze upgrades
  — Host­ing in het Duitse hoog­beveiligde dat­a­cen­ter
  — Onder­s­te­un­ing in D / E
  — Instelling van de indi­vidu­ele pro­fes­sionele rap­portage
  — geau­toma­tiseerde PDF-rap­porten
  — Waarschuwing e-mail sys­teem
  — geau­toma­tiseerde tek­st­analyse
 • Bestel nu
feedbackterminal-tablet-touch-feedback

Bedri­jf

Naam*

E-Mail*

Tele­foon­num­mer

Uw bericht

* Ver­plichte veldenDE TERMINAL

Say­Way gebruikt pro­fes­sionele B2B-tablet­ten, die spe­ci­aal voor ons zijn ver­vaardigd en zich hebben bewezen in lang en mas­saal gebruik in meer dan 5.000 ter­mi­nals.

DE RAPPORTAGE

Flex­i­bele oplossin­gen voor indi­vidu­ele behoeften. Met Say­Way zijn er geen gren­zen. Of het nu gaat om video-inte­gratie of waarschuwings­mails.

VERDRAG

Hebt u hulp nodig bij het mak­en van een geschik­te vra­gen­li­jst of kunt u de nieuw verkre­gen gegevens nog niet juist inter­preteren? Say­Way helpt je daar­bij.